Review Izombie

Đây là một serie không mới, thậm chí đã ra đến mùa thứ 3 rồi. Tuy nhiên với tình trạng quá nhiều serie nhan nhản xuất hiện xong rồi bị cancel giữa chừng thì đôi khi bắt đầu với những serie đã sống sót qua bao mùa phim , chất lượng được đảm bảo đôi… Read More Review Izombie

Review Suiciced Squad : bước đi thành công hay thất bại của DCEU ?

Khoan hãy bàn tới chuyện bộ phim hay hay dở , trước mắt chúng ta đã có thể nhận thấy rằng Suiciced Squad là một bộ phim thành công. Đầu tiên không thể nói đến khởi đầu của bộ phim ngay từ những trailer đầu tiên đã thu hút người xem như thế nào .… Read More Review Suiciced Squad : bước đi thành công hay thất bại của DCEU ?

Sacrifice

Sacrifice In your deep eyes I wondered Slowly, I realized You are my wonder Every detail of you, I remember clearly Every word in my head, repeatedly Everything was fast And things do not last I hate to say goodbye I wish we had more time I’d like to spend them all Loving you.