Tag Archives: hanoi all around

Same Same But Different

  Làm việc tại một con ngõ nhỏ trong khu phố cổ sầm uất người qua lại, mỗi ngày đi làm có thể xem như một niềm vui vì được tiếp xúc với những người đến từ khắp nơi trên … Continue reading

Posted in kinh nghiệm | Tagged , , , , | Leave a comment

Храм Литературы в Ханое

Одна из уникальных достопримечательностей Вьетнама, возведенная в 1070 году и посвященная Конфуцию – Храм Литераруры. Он является одним из ярких примеров хорошо сохранившегося образца вьетнамской архитектуры, который заслуживает внимания туристов. Впервые университет во Вьетнаме был создан в 11 веке для … Continue reading

Posted in Khác | Tagged , , , | Leave a comment