Sacrifice

Sacrifice In your deep eyes I wondered Slowly, I realized You are my wonder Every detail of you, I remember clearly Every word in my head, repeatedly Everything was fast And things do not last I hate to say goodbye I wish we had more time I’d like to spend them all Loving you.

Con cò.

Bố mẹ em đều đã ngoài 50 tuổi. Tóc bố hoa râm, khuôn mặt mẹ theo thời gian xuất hiện những nếp nhăn cùng vết chân chim điểm dấu những chấm đồi mồi. Bố mẹ em là những người có nếp sống và suy nghĩ rất truyền thống, đúng mực. Trong khi bản thân em… Read More Con cò.