Daily Archives: 12.06.2017

Review Before i fall

[Review có spoil ]   Thực ra sau khi xem bộ phim này Hà đã nhất quyết đòi mở thêm một chuyên mục nữa để nói về phim ảnh đồ, các thứ hay ho mà bọn mình đã xem. Tuy … Continue reading

Posted in kinh nghiệm | Tagged , , | Leave a comment