Daily Archives: 07.06.2017

King’s Raid Review chi tiết hero : Arch

Arch là một hero thuộc Archer class  gây Magic Dmg và nổi bật với khả năng miễn nhiễm Dmg Magic – một hero vừa gây Dmg vừa hỗ trợ tốt cho team. Sự xuất hiện của Arch thường thấy ở … Continue reading

Posted in game | Tagged , , | Leave a comment