King’s Raid Guide : Part 4 The Tower of Challenge và Artifact List

The Tower of Challenge là một tòa tháp gỗm 50 tầng và sẽ được reset vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Phần thưởng sẽ lãnh ở  lần đầu tiệt vượt ải  còn những lần sau đó bạn sẽ nhận được Artifact và một lượng vàng nhỏ. Tower không tốn energy mà dùng một loại riêng là cube , hồi 1 điểm sau mỗi 2h và có thể trữ tối đa 5 điểm. Thất bại hay thoát trong quá trình vượt ải sẽ không tốn cube. Và bạn cũng không nhất thiết phải có đạt đủ 3 sao trong quá trình vượt ải để thỏa mãn điều kiện bước lên tầng kế tiếp.

 

 

Artifact là vật phẩm bạn có được khi mà bạn gom đủ 1000 mảnh từ Tower of Challenge hoặc mua bằng ruby.  Để mở khóa và sử dụng ô đồ artifact cho nhân vật bạn sẽ tiêu tốn 2 triệu vàng . Sau đây là những Artifact bạn có thể đạt được ở Tower of Challenge

1) Mask of Goblin: . Xuất hiện sau khi clear tầng 10

2) Mask of Harpy:  Xuất hiện sau khi clear tầng 20

3) Mask of Orc:  Xuất hiện sau khi clear tầng 30

4) Mask of Skeleton: Xuất hiện sau khi clear tầng 40

5) Mask of Dark Elf:  Xuất hiện sau khi clear  tâng 50

SAu đây là danh sách các Artifact hiện đang có trong game

mask-of-goblin_orig.gif

 

Attack upon Globins increase 48% and Damage resistance against Globins increases 24%

 

 

mask-of-harpy_orig

 

Attack upon Harpies increase by 48%, and Damage resistance against Harpies increases 24%

 

 

mark-of-orc_orig.gif

 

Attack upon Orc increase by 40%, and Damage resistance against Orc increases by 20%

 

 

mask-of-skeleton_orig.gif

 

Attack upon Skeletons increase 48% and Damage resistance against Skeletons increases 24%

 

 

mask-of-dark-elf_orig.gif

 

Attack upon Dark Elves increase by 40%, and Damage resistance against Dark Elves increases by 20%

 

 

mask-of-lizardman_orig.gifAttack upon Lizardmen increase by 40%, and Damage resistance against Lizardmen increases by 20%

primer-for-heroes_origWhen HP below 20%, Attack and Speed increases by 30%, and Damage received is

  • ​reduced by 30%

 

burning-brazier-of-elf_origUpon attacking an enemies, there is a 10% Chance to recover 1 MP.

 

 

 

 

dice-of-magical-letters_origUpon attacking an enemy, deal 480% M.DMG for a 3% Chance

 

 

 

 

drinking-horn-of-ancient-cow_orig.gifUpon attacking an enemy, there is a 10% Chance for 10% of both Attack Speed and Attack to increase for 10 Seconds.

 

 

 

 

 

 

 

golden-mask-of-ancient-king_orig.gif

 

 

 

madame-s-bronze-mirrors_1_orig.gif

 

 

 

talismans-of-resistance_orig

 

the-ancient-scope_orig.gifWhen MP is at 100%, Critical Chance and Accuracy Rises by 40% for 10 Seconds.
​ Cooldown at 20 Seconds

 

 

 

golden-apple-of-a-goddess_orig.gif

 

 

 

roaring-tiger-statue_orig.gifWhen HP fall below 35%, deal Physical Damage equal to 100% of attack to nearby enemies and inflict knockdown.
​Enemies Damage by this have their attack and attack speed reduced by 14% for 10 Seconds. Has a Cooldown of 30 Seconds.

 

sealed-chain-of-ancient-god_orig.gif

 

Every 20 Seconds, cast Silence to a random enemy for 3 Seconds and remove positive effects

 

 

judgement-of-lght-bracelet-fw_orig.pngAcc and Status Effect Acc rise by 300

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in game and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s